Wijkcoach op school

Wijkcoach: Nathalie Valerius

U kunt een afspraak maken met de wijkcoach als u vragen heeft over bijv. omgaan met opvoedingsproblemen, over gebeurtenissen die uw kind raken, zoals bijv. het overlijden van een familielid, als kinderen in de knel zitten na een scheiding of gewoon voor u zelf.

Indien nodig kan hij/zij u doorverwijzen naar Mediant of een andere hulpverlenende instantie.Wacht in noodgevallen niet tot een spreekuur.

Onze intern begeleider heeft veel kennis over het netwerk van hulpverlening. Indien nodig kan zij direct contact opnemen met de wijkcoach. Wilt u graag een gesprek dan kunt u dat doorgeven aan Mieke Hoogeveen of via de leerkracht.