Voor de vrijwillige ouderbijdrage, het Sinterklaasfeest en de schoolreis betaalt u jaarlijks een vastgesteld bedrag.

Van de ouderbijdrage worden alle bijzondere activiteiten betaald zoals Kerst, Pasen, afscheid groep 8, agenda’s voor gr 7/8, huiswerkmapjes, etuis, extra materiaal voor bijzondere handvaardigheidlessen, excursies die niet uit het reguliere leermiddelenbudget betaald kunnen worden, attenties voor zieke kinderen, prijsjes voor winnaars van wedstrijden enz.

U begrijpt wel dat uw bijdrage echt nodig is om voor alle kinderen bijzondere activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De schoolreis is een verplichte activiteit, wij gaan er dan ook van uit dat elk kind meegaat, de betaling is dan ook verplicht. (zie informatieboekje indien uw kind niet deel kan nemen aan het schoolreisje)

U kunt het schoolreisgeld en de ouderbijdrage in één of twee termijnen betalen.

Bij voorkeur per bank (rek nr NL 11 ABNA 057.86.17.390 tnv obs Het Pathmos) ovv de naam/namen van de kinderen.

Ook is er de mogelijkheid om te sparen. Voor 1 april moet alles betaald zijn.

Ouderbijdrage schooljaar