Vragen en/of problemen

Mocht u vragen of problemen hebben, dan willen wij daar graag met u over praten.

Kleine vragen of problemen, die met uw kind in zijn of haar groep te maken hebben, kunt u het best eerst even met de groepsleerkracht bespreken. Komt u er niet uit of gaat het over meer algemene zaken dan kunt u contact opnemen met de directie. Dat kan onder schooltijd maar ook op andere tijdstippen.

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg opgelost kunnen worden. Soms lukt het echter niet om er samen uit te komen. De klacht kan ook van zo ernstige aard zijn dat er meer moet gebeuren dan een enkel gesprek. In beide gevallen kan op basis van de klachtenregeling openbaar primair onderwijs een mondelinge of schriftelijke klacht worden ingediend bij de schoolleiding of bij Consent.

Stichting Consent

Postbus 40042

7504 RA Enschede