Naar het fotoboek

Locaties

De school is onderdeel van obs Het Stadsveld aan de Elferinksweg. In praktijk betekent dit dat er een nauwe samenwerking is tussen beide vestigingen. We maken gebruik van elkaars sterke punten en geven elkaar de ruimte om eigen invulling te geven aan het onderwijs op de individuele school.