Snappet

Tabletonderwijs Snappet

Met Snappet werken de leerlingen vanaf groep 4 t/m 6 op een tablet, een soort kleinere iPad.

Vanaf goep 7 werken de kinderen op een Chromebook.

De lessen van Rekenen, taal en spelling, worden voortaan gemaakt op de tablet.

Alle kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken.

De leerlingen zien direct wat ze goed en fout doen. De leerkracht volgt alle leerlingen via een eigen tablet en kan dus zien welke kinderen hulp nodig hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer aan kunnen op hun eigen niveau verder werken.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de (Cito-)resultaten enorm verbeteren door het gebruik van tablets en het onderwijsprogramma Snappet.