Kinderraad

De kinderen op onze scholen hebben zeggenschap binnen de school.

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die het leuk vinden om een jaar lang in de kinderraad te zitten en mee te beslissen, kunnen zich verkiesbaar stellen.

Wat houdt de kinderraad nou precies in? De gekozen kinderen mogen dan samen met de (locatie)directeur en een groepsleerkracht, overleggen wat zij graag willen. Zoals bijvoorbeeld: meedenken over PBS, inrichting van het schoolplein, aanschaf van spelletjes, speelgoed enzovoort. Het is natuurlijk ontzettend leuk om mee te denken en mee te praten over belangrijke zaken voor kinderen, maar ze moeten er natuurlijk zelf ook wel iets voor doen. Zo is het belangrijk dat ze:

 iedere vergadering aanwezig zijn (om de 6 tot 8 weken).

 een goede inzet tonen.

 geduld hebben en goed kunnen luisteren naar anderen.

 ook buiten de vergadering af en toe iets willen voorbereiden en de plannen die er gemaakt worden ook uitvoeren.

 de verslagen van de vergaderingen goed lezen.

Er wordt van ze verwacht dat ze de stem uitbrengen namens hun groep. Er worden punten besproken en hier gaan ze met hun groep over praten en overleggen. Samen beslissen ze dan wat ze gaan/willen doen. Tijdens de kinderraadvergadering wordt dit overlegd met de andere leden en samen komen ze dan tot een oplossing en een besluit.

Het doel van de kinderraad is:

 Kinderparticipatie

 Kinderen meer zeggenschap geven binnen de school.

 Kinderen een stem geven.

 Leren met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en samen een oplossing te zoeken.

 Met de klas communiceren en samen tot een besluit komen wat er voor jullie belangrijk is en dit dan kenbaar maken in de kinderraad.

 Met de hele school (leerlingen, team en OGR) er een gezellig jaar van maken, waarin iedereen tevreden is.

Vanuit de OGR kas krijgen de leerlingen een budget waar ze zelf wat mee mogen organiseren of doen. Dit bedrag blijft in beheer van de OGR en in overleg mogen ze daar iets mee doen om de doelen te realiseren. De kinderraad bestaat uit 6 tot 8 kinderen. Uit deze groep moet een voorzitter worden geko zen, en een secretaris en een penningmeester.