ICT

Laptops

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen computerlessen. Het doel van de lessen is om de kinderen vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor bijvoorbeeld het maken van een verslag, werkstuk of presentatie. Het internet wordt gebruikt om informatie op te zoeken.

De kinderen werken met "Basisbits" om zich de ICT-vaardigheden eigen te maken. Hiervoor hebben we meerdere laptops zodat de kinderen hier overal mee kunnen werken. Naast de methode lessen zijn we bezig met "Mediawijsheid". Kinderen kunnen hier leren om te gaan met de digitale wereld in al zijn facetten.

Naast het aanleren van vaardigheden leren de kinderen in de klas ook te werken met de computerprogramma's die bij de methode behoren. Voor alle groepen zijn er verschillende educatieve programma's geïnstalleerd op de computers.

Digiborden

In alle groepen zijn er digiborden die dagelijks worden ingezet tijdens het lesaanbod.

iPads

Sinds 2012-2013 hebben wij binnen onze school iPads die we inzetten als aanvulling van onze lesstof.