Naar het fotoboek

Snappet

Engels vanaf groep 1

Muziekonderwijs

Obs het Pathmos

Voetbalveld schoolplein

ICT

iPads

Het schoolplein(1)

Geen items gevonden

Welkom bij OBS Het Pathmos

De Pathmosschool is een openbare school met een prettige sfeer waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waardoor ze optimaal kunnen presteren. De Pathmosschool staat voor goed en uitdagend onderwijs.

Geen items gevonden